AKTUALIZOVÁNO Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách

30.04.2020

Podle dnešního (30. 4.) usnesení Vlády ČR se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na bohoslužbách. Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. Vláda také mimořádně povolila účast 60 osob na mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha k 75. výročí Pražského povstání, která se bude se konat 5. května, tedy ještě před platností tohoto opatření.

Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. 

Pokračování na cirkev.czDle výše uvedeného vládního rozhodnutí budou bohoslužby v našich chrámech bez omezení počtu účastníků až od 8. června tr. Z tohoto důvodu budou i nadále v některých farnostech bohoslužby přenášeny živě přes Facebook, Kanál Youtube apod.

Kontakty na farnosti a příslušné duchovní správce viz https://www.exarchat.cz/dekanaty-a-farnosti-exarchatu/ 


Kostelní sbírky a dary

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně darů a sbírek a vzhledem k aktuální situaci (nedělní a sváteční bohoslužby neomezené počtem účastníků se předpokládají až od 8. června t.r.) sdělujeme, že přestože se nyní veřejné bohoslužby nekonají, velká část nákladů farností zůstává. Ať už jde o nájmy, paušální platby za přípojky elektřiny, technika (např. služební telefon, internet), opravy, zkrátka obecně provoz fary a podobné...

Náklady farnosti hradí zejména ze sbírek, které se nyní nekonají, proto vás všechny, kdo můžete, prosíme, abyste i v nouzovém stavu přispívali - na účet konkrétní farnosti viz https://www.exarchat.cz/dekanaty-a-farnosti-exarchatu/, nebo biskupství - Apoštolskému exarchátu č. ú. 1937754359/0800. Příspěvky prosím označte slovem dar, například Dar na provoz farnosti.... Vítány jsou jak příspěvky týdenní (jako při kostelních sbírkách), tak příspěvky jednorázové např. za celý měsíc.

Děkujeme a Pán Bůh zaplať za vaše dary!