Finální program Národní pouti ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

11.11.2019

Blíží se národní pouť do Říma, kde společně oslavíme 30 let od svatořečení sv. Anežky České a poděkujeme za 30 let svobody v naší zemi. Pro účastníky přinášíme finální program:

PROGRAM NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ:

Pondělí 11. 11. 2019

  • 11.00 Modlitba českých a moravských biskupů a společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila (z důvodu nízké kapacity baziliky je tato akce určená pouze pro biskupy a pozvané. Poutníky prosíme, aby baziliku navštívili v jiném čase).
  • 15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore
  • 18.00 Reprezentativní koncert "České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.

Úterý 12. 11. 2019 - den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

  • 10.00 Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu
  • Po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.
  • 20:00 Koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra v Lateránu (Via Merulana) - titulární kostel kardinála Dominika Duky, řídí Štěpán Policer

Středa 13.11.2019 - svátek sv. Anežky České

  • 9.30 Generální audience u papeže Františka - Svatopetrské náměstí ve Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné
  • 15.00 Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

Jak se na pouť vypravit?

Do přípravy národní poutě do Říma se aktivně zapojilo sedm cestovních kanceláří, které mají důvěru poutního výboru ČBK. Nabízí účast na pouti s využitím dopravy autobusem či letecky, v jejich nabídce je celkové zajištění ubytování i účast na všech společných programech národní pouti. Jedná se o tyto cestovní kanceláře: CK Avetour, Palomino, Veligradtour, CK Voma Třebíč, Awertour, Miklas Tour, CK Hladký Brno.

Kromě této nabídky budou vypravena i dvě samostatná letadla (každé pro 189 poutníků) podléhající zcela poutnímu režimu národní poutě. První letadlo zajišťují Maltézští rytíři, kteří nabízí především handicapovaným poutníkům mimořádný servis, nejen během letu, ale především při přesunech a samotném pobytu v Římě během pouti. Druhé letadlo vypravuje CK Avetour Dobruška.

Pokud nebudete klienty žádné z uvedených CK a budete se chtít v Římě účastnit bohoslužeb a programů národní pouti, pak prosíme, objednejte si včas u poutního výboru na mailu poutnik@bihk.cz poutní balíček, který bude obsahovat vše zde uvedené a bude pro všechny účastníky jednotný (10 euro nebo 250 Kč). Kromě obsahu je v hodnotě balíčku i finanční podpora na povinné platby vstupů do bazilik při národní rezervaci, částečná podpora pro TV NOE na zajištění přímých přenosů aj.

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále

Po návratu z Říma v sobotu 16. listopadu, v předvečer státního svátku, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 hodin, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II." 

Více na www.anezka2019.cz 

Zdroj: cirkev.cz

Zpět