Pohřeb pana Alexandera Fitze

23.08.2019

Se smutkem, ale i s nadějí ve vzkříšení a opětovné shledání jsme obdrželi zprávu o náhlém odchodu do Otcova domu bratra v Kristu, pana Alexandera Fitze, dlouholetého kurátora Řeckokatolické farnosti v Ústí nad Labem, syna řeckokatolického kněze - autora knihy o pronásledování Řeckokatolické církve „Trpké roky“.

Se zesnulým se rozloučíme při sv. liturgii v pondělí 26. srpna 2019 v 11 hodin v kostele Nejsvětější Trojice, (Spálená 6, Praha 1 - Nové Město.)