Konference o díle a odkazu sv. Cyrila a Metoděje

22.09.2019

V sobotu 19. 10. 2019. v Olomouci proběhne konference „Rozvíjení odkazu a díla sv. Cyrila a Metoděje v současném dialogu“ pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií a Řeckokatolickou farností v Olomouci. Záštitu nad konferencí převzali Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, a Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha řeckokatolické církve v ČR.