AKTUALIZOVÁNO Důležité informace a připomenutí

15.04.2020

Svatý otec František: V nouzi bez zpovědníka vzbuďme dokonalou lítost

Mnoho našich věřících v současné době řeší velký problém. Jak se smířit s Bohem, když nemáme aktuálně možnost přistoupit k svátostné zpovědi? Na tuto otázku dal v pátek 20. Března 2020 odpověď papež František při ranní homilii v Domě sv. Marty. Věřícím připomněl učení Katechizmu Katolické církve o síle dokonalé lítosti.

"Když lítost pochází z lásky k Bohu milovanému nadevše, nazývá se dokonalá“ (je to lítost z lásky - caritatis contritio). Taková lítost odpouští všední hříchy; dosáhne i odpuštění smrtelných hříchů, pokud zahrnuje pevné předsevzetí přistoupit k svátostné zpovědi, jen co to bude možné" (KKC 1452).

Více na : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320031

Současně bylo také sděleno na webu ČBK, že Církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března 2020 vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení.

Více na : https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320cirkev-umoznila-ziskani-odpustku-v-urgentnich-pripadech-epidemie

___________________

Duchovní krizová pomoc po telefonu

Česká biskupská konference také reaguje na současnou mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice.Na kněze, kteří se dali k dispozici a jsou ochotni vykonávat tuto službu, mohou se obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení. V Apoštolském exarchátu řeckokatolické církve v ČR to jsou otcové:

prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Max J. KAŠPARŮ, PhD., dr. h. c.
kontakt: max@esperanto.cz ; +420 730 800 884

a

mitr. prot. Mgr. Vasyl SLIVOCKÝ syncel pro Ukrajince a farář Řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze kontakt: slivocky@volny.cz ; +420 603 919 115

I nadále jsou vám při respektování daných pravidel k dispozici a pomoci vaši příslušní duchovní, na něž najdete kontakty např.: www.exarchat.cz/dekanaty-a-farnosti-exarchatu/ nebo Ročenka s kalendáriem dle gregoriánského a juliánského stylu 2020 (Praha 2019), str. 92 - 109.

Též je možno využít kontaktů i na další katolické kněze či terapeuty. Více viz: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu


Přenosy bohoslužeb

Vzhledem k aktuálně platnému nařízení vlády, o němž níže pojednává Slovo ke krizovému opatření vlády ČR z 15. března 2020 a ze kterého vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu, znovu připomínáme i zde některé odkazy, na nichž je možné sledovat přenosy bohoslužeb či jiné náboženské pořady:

LOGOS TV - Přenosy bohoslužeb ze Slovenska

https://www.logos.tv/zive-prenosy nebo www.tvlux.sk

ЖИВЕ ТВ - Трансляції Богослужінь УГКЦ - https://zhyve.tv/

www.ugcc.org.ua

Канал ЖИВЕ ТВ на YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCsr-R-8PMxZv9Ckbgmyb3Bw

РАДІО ВОСКРЕСІННЯ - радіо УГКЦ - https://reradio.com.ua/

__________________________

Také přidáváme přehled dosud zjištěných přímých přenosů bohoslužeb z farností Apoštolského exarchátu

Duchovní správci uvedených farností se ve smyslu instrukce Kongregace pro východní církve snaží v současné době, kdy není možnost fyzické účasti na bohoslužbách, zprostředkovávat přímé přenosy bohoslužeb. Pro zjištění přesného času i způsobu přenosu viz Kontakty.

__________________________ 

Řeckokatolická farnost u katedrály sv. Klimenta v Praze

Strastné a velikonoční bohoslužby dle nového stylu

Velký pátek 10. 4. v 15.00 - Večerňa s uložením plaščenice

Pascha - Velikonoční neděle - 12. 4. v 9.30 - Voskresna utreňa

                                                                 10.15 - Archijerejská sv. liturgie

__________________________  

Розпорядокстрасних і великодніх Богослужінь в кафедральному соборi св. Климента Карлова 1 Прага 1

(трансляція наживо без участі вірних)

15. 04. 2020 - середа

Велика середа

Храм буде відчинений від 16:30 до 18:00

18:00 год. - Літургія передосвячених дарів

16. 04. 2020 - четвер

Великий четвер. Страсті

8:30 год. - Вечірня з Св. Літургією Василія Великого

Храм буде відчинений від 10:00 до 12:00 ; від 16:30 до 18:00

18:00 год. - Страсті Христові, читання 12 Евангелій

17. 04. 2020 - п´ятниця

15:00 год. - Велика п´ятниця, Плащаниця, Строгий піст

Храм буде відчинений до 22:00

18. 04. 2020 - субота

Велика субота

10:15 год. - Вечірня з Св. Літургією Василія Великого

Храм буде відчиненийвід 12:00 до 21:00, індивідуальне освячення пасок

19. 04. 2020 - неділя

СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.ПАСХА.ВЕЛИКДЕНЬ.

5:30 год. - Воскресна Утреня, Св. Літургія (українська)

індивідуальне освячення пасок до 11:30

20. 04. 2020 - понеділок

Світлий понеділок. Великодній тиждень

8:30 год. - Св. Літургія

Храм буде відчинений від 10:00 до 11:00

21. 04. 2020 - вівторок

Світлий вівторок

8:30 год. - Св. Літургія

Храм буде відчинений від 10:00 до 11:00


Živé přenosy: web apoštolského exarchátu - https://www.exarchat.cz

Kanál Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYaI4qfoV2R7sBOseyVUk9g?view_as=subscriber

Facebook: o. Vasyl Slivockýhttps://www.facebook.com/vasyl.slivocky?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARBcWlBSccI1qnrgKsugh8gWMYYp_yY63DHIuDMJhJNgz42IlqaY0EtpUbjOfv0L_DoX5_4ijLWWmtZv

__________________________

Farnost Nejsvětější Trojice v Praze

Velký čtvrtek - 18.00 Strasti
Velký pátek - 15.00 Plaščenice
Neděle Paschy - 10.30 Voskresna utreňa, následuje sv. liturgie
Světlé pondělí - 10.30 sv. liturgie

Další neděle vždy v 10.30 přenos sv. liturgie až do konce karantény.

Facebook: https://www.facebook.com/FarnostNajsvatejsejTrojice

__________________________ 

Farnost sv. Josefa v Brně

Facebook: https://www.facebook.com/smatskula

__________________________ 

Farnost sv. Leopolda v Brně

Vysílá přes YouTube na odkazu:

https://www.youtube.com/channel/UCmtyLHj2bpOU4HO1KxApEfw

__________________________

Farnost Karlovy Vary

Pascha - 19. 4. 2020 v 0.00 z kostela sv. Ondřeje v Karlových Varech

Živý přenos uskutečňuje každou neděli od 10.30 hod.

Facebook: o. Andriy Penyuk - https://www.facebook.com/ijerandriy

__________________________

Farnost Hradec Králové

Twitchhttps://www.twitch.tv/farnosthk/

__________________________

Farnost Liberec

Facebook: Отець Іван Семотюк - https://www.facebook.com/o.IvanSemotjuk

__________________________

Farnost Pardubice

Facebookhttps://www.facebook.com/KostelicekPardubice/

__________________________

Farnost sv. Mikuláše v Plzni

https://svaty-mikulas.mozello.cz

Přímý odkaz z farních stránek na on-line vysílání: https://www.farnostml.cz/zive/

__________________________  

Doporučujeme i např. poslech Radia Proglas a sledování Televize Noe


"Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni při vstupu do velkopostního období."

(Ze stanoviska místopředsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve z 15. března 2020).